Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Kapitał zakładowy wynosi 6.174.100,00 zł, jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziału jest Urząd Gminy Czarne.