Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

Wydruk z serwisu BIP, dn.Rok 2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024

29.04.2024 r.

Opłata za napełnianie zbiorników wodą z hydrantu - plik PDF

12.12.2023 r.

Informacja - nowe stawki opłat woda i ścieki od 20.12.2023r - plik PDF

02.08.2023r.

Informacja - nowe stawki opłat woda i ścieki od 20.08.2023r- plik PDF


01.08.2022r.

Informacja - nowe stawki opłat woda i ścieki od 20.08.2022r - plik PDF

 


20.09.2022r.

Informacja - nowe stawki na wywóz nieczystości płynnych - plik PDF


ROK 2024

 

 

06.06.2024

OGŁOSZENIE - 07.06.2024  brak wody w mieście Czarne -plik PDF

24.05.2024

ZAWIADOMIENIE o dezynfekcji sieci wodociągowej  -plik PDF

30.04.2024

ZAWIADOMIENIE o dezynfekcji sieci wodociągowej - plik PDF

29.04.2024

OGŁOSZENIE - biuro nieczynne - plik PDF

15.04.2024

Oświadczenie w sprawie awarii na oczyszczalni ścieków w Czarnem - plik PDF

31.01.2024

OGŁOSZENIE - kasa nieczynna - plik PDF


ROK 2023

20.12.2023

OGŁOSZENIE - brak wody w mieście Czarne - plik PDF

20.12.2023

OGŁOSZENIE - kasa nieczynna - plik PDF

17.11.2023

OGŁOSZENIE - przerwy w dostawie wody Czarne, Wronkowo, Grabowiec  - plik PDF

07.11.2023

OGŁOSZENIE - Biuro nieczynne - plik PDF

29.09.2023

OGŁOSZENIE - Wyczechy dezynfekcja i płukanie sieci - plik PDF


24.08.2023

OGŁOSZENIE - Łoża dezynfekcja sieci - plik PDF


07.08.2023

OGŁOSZENIE - biuro 14.08.2023r nieczynne - plik PDF


10.07.2023

OGŁOSZENIE - Woda nie zdatna do picia Domisław Górny - plik PDF


15.05.2023

Ogłoszenie - brak wody w miejscowości BIERNATKA  - plik PDF


05.04.2023r.

Ogłoszenie - Biuro NIECZYNNE - plik PDF (nieaktualne)


24.01.2023r.

Ogłoszenie - zamknięcie wody Biernatka Raciniewo w dniu 27.01.2023r. rewizja hydroforu UDT - plik PDF (nieaktualne)


20.01.2023r.

Ogłoszenie - 23.01.2023r. prace konserwacyjno-naprawcze SURT Zatorze - plik PDF (nieaktualne)


ROK 2022 


26.10.2022r.

Ogłoszenie - dnia 31.10.2022r. biuro Spółki nieczynne - plik PDF (nieaktualne)


10.08.2022r.

Ogłoszenie - zamknięcie wody, wymiana hydrantu w miejscowości Bińcze 11.08.2022r. - plik PDF (nieaktualne)


07.07.2022r.

Ogłoszenie   11.07.2022 zamknięcie wody miasto Czarne - Zatorze - plik PDF (nieaktualne)


10.06.2022r.

Ogłoszenie - 17.06.2022r. biuro Spółki nieczynne - plik PDF (nieaktualne)


25.05.2022r.

Ogłoszenie - zamknięcie wody ul. Strzelecka - wcięcie nowej sieci wodnej w dniu 26.05.2022r. - plik PDF (nieaktualne)


28.04.2022r.

Ogłoszenie - 02.05.2022r. biuro Spółki nieczynne - plik PDF (nieaktualne)


11.04.2022r.

Ogłoszenie - 15.04.2022r. kasa Spółki czynna w godz. 8-11.30  - plik PDF (nieaktualne)


30.12.2021r.

Ogłoszenie w dniu 31.12.2021r. kasa Spółki czynna w godz. 7 - 11 - plik PDF (nieaktualne)


20.12.2021r.

Ogłoszenie biuro i kasa Spółki nieczynne w dniach 24.12.2021r. i 07.01.2022r. - plik PDF (nieaktualne)


20.10.2021r.

Ogłoszenie zamknięcie wody (Raciniewo) w dniu 22.10.2021r. - plik PDF (nieaktualne)


14.09.2021r.

Ogłoszenie (Nadziejewo) woda z wodociągu niezdatna do picia, dostawa wody beczką w dniach 16.09.2021r. do 21.09.2021r. - plik PDF (niakltualne)


10.05.2021r.

Ogłoszenie (Sokole III) woda z wodociągu niezdatna do picia, dostawa wody pitnej beczką, w dniach 10.05.2021r. do 14.05.2021r. - plik PDF (nieaktualne)


27.04.2021r.

Ogłoszenie 04.05.2021r. kasa Spółki nieczynna - plik PDF (nieaktualne)


12.04.2021r.

Ogłoszenie hydrofornia (Krzemieniewo) - prace konserwatorskie 14.04.2021r. - plik PDF (nieaktualne)


09.04.2021r.

Ogłoszenie (osiedle Zatorze) woda z wodociągu niezdatna do picia dostawa wody pitnej beczką w dniach 13.04-20.04.2021r. - plik PDF (nieaktualne)


08.02.2021r.

Ogłoszenie o zamknięciu wody - naprawa przyłącza wondego (Bińcze) 10.02.2021r.  - plik PDF (nieaktualne)


15.01.2021r.

Ogłoszenie COVID-19 od dnia 18.01.2021r. kasa Spółki czynna od 8-13 w reżimie sanitarnym, biuro nadal nieczynne do odwołania - plik PDF (nieaktualne)


02.11.2020r.

Ogłoszenie COVID-19 od dnia 03.11.2020r. biuro i kasa Spółki nieczynne do odwołania - plik PDF (nieaktualne)


15.12.2020r.

Ogłoszenie - wymiana pompy głębinowej (osiedle Zatorze) 17.12.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


12.10.2020r.

Ogłoszenie - wymiana złoża filtracyjnego w hydroforni (Nadziejewo) - dostarczanie wody beczką do wody pitnej od dnia 13.10.2020r. do 20.10.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


16.09.2020r.

Ogłoszenie brak wody - prace inspekcyjne Urzędu Dozoru Technicznego w hydroforni (Bińcze) w dniu 24.09.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


12.08.2020r.

Ogłoszenie 14.08.2020r. biuro nieczynne - plik PDF (nieaktualne)


29.06.2020r.

Ogłoszenie awaria (Sokole) dostarczanie wody za pomocą beczki do wody pitnej 29.06.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


25.06.2020r.

Ogłoszenie - Kasa Przedsiębiorstwa nieczynna w dniach od 25.06.2020r. do 29.06.2020r. włącznie - plik PDF (nieaktualne)


15.06.2020r.

Ogłoszenie awaria (Łoża) dostarczanie wody beczką do wody pitnej 17.06.2020r - (aktualizacja z dnia 17.06.2020r.) plik PDF (nieaktualne)


18.05.2020r.

Ogłoszenie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (aktualizacja 18.05.2020r.) - plik PDF (nieaktualne)


12.05.2020r.

Ogłoszenie prace konserwatorskie na sieci (Wyczechy) 13.05.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


29.04.2020r.

Ogłoszenie o zamknięciu wody we wsi (Wyczechy) w dniu 30.04.2020r. - wymiana pompy głębinowej - plik PDF (niaktualne)


31.03.2020r.

Ogłoszenie w sprawie ograniczeń w czasie pracy biura, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 - plik PDF (nieaktualne)


24.03.2020r.

Ogłoszenie o zamknięciu wody we wsi (Bińcze) w dniu 25.03.2020r. wymiana pompy głębinowej - plik PDF (nieaktualne)


04.03.2020r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - kierowca samochodu z beczką asenizacyjną, WUKO, (prawo jazdy kat.C) - plik PDF (nieaktualne)


04.03.2020r.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody (osiedle Komarowo) 04-05.03.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


22.01.2020r.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody (osiedle Komarowo) 24.01.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


15.01.2020r.

Ogłoszenie przerwa w dostawie wody (osiedle Zatorze) 16.01.2020r. - plik PDF (nieaktualne)


02.01.2020r.

Ogłoszenie o pracach konserwatorskich w hydroforni (Sierpowo) w dniach 07.01.2020r. do 21.01.2020r. woda niezdatna do picia - plik PDF (nieaktualne)


16.12.2019r.

Ogłoszenie o pracach konserwatorskich w hydroforni (Domisław Górny) wieś w dniach 17.12.2019r. do 07.01.2020r.  - plik PDF (nieaktualne)


04.12.2019r.

Ogłoszenie o pracach konserwatorskich w hydroforni SURT (osiedle Zatorze) w dniach 05.12.2019r. do 19.12.2019r. WODA Z WODOCIĄGU NIEZDATNA DO PICIA - plik PDF (nieaktualne)


24.10.2019r.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w mieście Czarne 25.10.2019r. podłączenie do sieci - plik PDF (nieaktualne)


21.08.2019r.

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody Krzemieniewo 22.08.2019r. prace konserwatorskie na sieci - plik PDF (nieaktualne)


13.08.2019r.

Ogłoszenie - w dniu 16.08.2019r. (piątek) biuro PWK Sp. z o.o. w Czarnem będzie nieczynne - plik PDF (nieaktualne)


11.06.2019

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI - plik PDF (nieaktualne)


28.05.2019r.

Stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 28.05.2019r. - plik PDF (nieaktualne)


02.01.2019r.

Zamknięcie wody osiedle Szczecinecka (prawa strona) 04.01.2019r. - plik PDF (nieaktualne)


Rok 2018


21.12.2018r.

Ogłoszenie o pogorszonej jakości wody miasto Czarne od 22.12.2018r. (nieaktualne od dnia 05.01.2019r.) - plik PDF


14.12.2018r.

Ogłoszenie biuro i kasa PWK nieczynne 24.12.2018r. - plik PDF


13.12.2018r.

Ogłoszenie awaria wody Łoża 13.12.2018r. - 21.12.2018r. - plik PDF


16.04.2018r.

Ogłoszenie o okresowych zakłóceniach w jakości dostarczanej wody na terenie miasta Czarne - plik PDF


02.02.2018r.

Zarządzenie Prezesa PWK w sprawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Głównego ksiegowego PWK - plik PDF

Aktualizacja z 09.04.2018r. - przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego Spółki - plik PDF


Rok 2017


16.01.2017r.

Wzór nowej faktury wystawianej w biurze PWK obowiązujący od dnia 01.01.2017r. - PDF


16.01.2017r.

Informacja Prezesa Zarządu Spółki w sprawie sukcesywnej wymiana wodmierzy - plik PDF


27.04.2017r.

Infromacja - w dniach 01 - 03.05.2017r. biuro i kasa PWK będą nieczynne - plik PDF


05.05.2017r.

Ogłoszenie o zamknięciu wody na osiedlu Zatorze, w dniu 09.05.2017r. (wtorek), w wzwiązku z pracami konserwatorskimi na sieci


18.05.2017r.

Ogłoszenie o zamknięciu wody we wsi Nadziejewo w dniu 22.05.2017 (poniedziałek), prace konserwatorskie na sieci - plik PDF


22.05.2017r.

Ogłoszenie o zamknięciu wody we wsi Nadziejewo w dniu 22.05.2017 (poniedziałek), prace konserwatorskie na sieci - plik PDF