Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

 

INFORMACJE O NAS:

 

Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Spółka z o.o. w Czarnem, powstało 01.05.2001r. ze zlikwidowanej Spółki Wodno - Ściekowej "Czarne".

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z § 5 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Obowiązującym organem prowadzącym rejestr Spółki jest Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców nastąpił dnia 18.09.2001r. pod numerem 0000029816.

Spółka działa na terenie miasta i gminy Czarne, siedziba Spółki zlokalizowana jest przy Alei Zwycięzców 1C w Czarnem.
 

Akt założycielski PWK Sp. z o.o. w Czarnem

Zezwolenie na prowadzenie działalności PWK Sp. z o.o. w Czarnem na terenie miasta i gminy Czarne

Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000029816 z dnia 25.10.2013r.