Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem


Inżynier kontraktu


21.02.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu Inżynier Kontraktu  - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Inżynier Kontraktu  - plik PDF

Załączniki nr 1 -10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - plik DOC

Program Funkcjonalno Użytkowy cz. I i II - plik PDF

Program Funkcjonalno Użytkowy cz. III - plik PDF


21.03.2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty Inżynier Kontraktu - plik PDF


18.04.2014r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - plik PDF


Roboty budowlane


01.03.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane. - plik HTML

Instrukcja dla wykonawców - plik DOC

Wzór umowy (kontrakt) - plik PDF

Opis przedmiotu zamówienia (PFU) - dokumentacja spakowana w pliku RAR


10.03.2014r.

Odpowiedzi na zadane pytania - plik PDF

Zmiana treści SIWZ - plik PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik PDF


18.03.2014r.

Decyzja środowiskowa z dnia 14.11.2013r. - plik PDF

Odpowiedzi na zadane pytania (2) - plik PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - plik PDF

Zmiana treści SIWZ (2) - plik PDF  


19.03.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) - plik PDF

Zmiana tresci SIWZ (3) - plik PDF


21.03.2014r.

Odpowiedzi na zadane pytania (3) - plik PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4) - plik PDF

Zmiana treści SIWZ (4) - plik PDF


01.04.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5) - plik PDF

Odpowiedzi na zadane pytania (4)  - plik PDF

Zmiana treści SIWZ (5)  - plik PDF

Załącznik nr 1a - plik DOC

Umowa na dostawę energii elektrycznej - plik PDF


30.04.2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty Roboty budowlane - plik PDF


12.05.2014r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF


Promocja Projektu


30.05.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - promocja - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF

Załacznik Nr 1A do SIWZ  - plik PDF

Załącznik Nr 1-7 do SIWZ - plik DOC


05.06.2014r.

Zmiana treści SIWZ (1) - plik PDF

Załącznik nr 7 do SIWZ zmieniony - plik DOC


10.06.2014r.

Unieważnienie postępowania - plik PDF


11.06.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu (2) - Promocja Projektu - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Promocja Projektu - plik PDF

Załącznik Nr 1A do SIWZ - plik PDF

Załącznik Nr 1-6 do SIWZ - plik DOC

Załącznik Nr 7 - plik PDF


17.06.2014r.

Odpowiedzi na zadane pytania - plik PDF


30.06.2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty Promocja Projektu - plik PDF


07.07.2014r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF


Zakup koparko-ładowarki


20.11.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu zakup i dostawa koparko-ładowarki w ramach Projektu Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zakup i dostawę koparko-ładowarki - plik PDF

Zalącznik Nr 1-6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zakup i dostawę koparko-ładowarki - plik DOC


25.11.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) - plik PDF

Odpowiedź na pytanie (1) - plik PDF

Zmiana treści SIWZ (1) - plik PDF

Załącznik Nr 1-6 do SIWZ (po Zmianie treści SIWZ)  - plik PDF


09.12.2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty Zakup koparko-ładowarki - plik PDF


18.12.2014r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF


Rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórka stawu doczyszczającgo, przebudowa budynku socjalno-technicznego


09.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Instrukcja dla Wykonawców - część I IDW - plik DOC

Wzór umowy (kontrakt) część II - plik PDF

Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy - zgodnie z poniższymi załącznikami:

PFU cz. I, II, III - plik ZIP

PFU cz. III informacyjna - plik DOC

Załącznik do PFU - A1 - plik ZIP

Załącznik do PFU - A2 - plik ZIP

Załącznik do PFU - B i C - plik ZIP

Załącznik do PFU - D1-3 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D4 cz.1 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D4 cz.2 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D4 cz.3 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D5-9 - plik ZIP


12.12.2014r.

Odpowiedź na zadane pytanie (1) - plik PDF


15.12.2014r.

Zmiana treści SIWZ - plik PDF

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do IDW - plik DOC 


19.12.2014r.

Odpowiedzi na zadane pytania (2) - plik PDF


12.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF


16.01.2015r.

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF


22.01.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zaprojektuj i wykonaj - plik PDF


Inżynier kontraktu dla zadania:

"Rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórka stawu doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno - technicznego w ramach projektu:

"Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem"


19.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia Inżynier kontraktu - plik PDF

Załącznik Nr 1-9 IDW - plik DOC

Część 2 i 3 IDW - plik PDF


30.12.2014r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik PDF


31.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Inżynier Kontraktu - plik PDF

Załącznik Nr 1-9 IDW - plik DOC

Część 2 i 3 IDW (Wzór umowy w sprawie przedmiotu zamówienia publicznego i Opis przedmiotu zamówienia) - plik PDF


13.01.2015r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF


22.01.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Inżynier kontraktu - plik PDF