Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

Inżynier kontraktu dla zadania:

"Rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórka stawu doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno - technicznego w ramach projektu:

"Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem"


19.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia Inżynier kontraktu - plik PDF

Załącznik Nr 1-9 IDW - plik DOC

Część 2 i 3 IDW - plik PDF


30.12.2014r.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik PDF


31.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Inżynier Kontraktu - plik PDF

Załącznik Nr 1-9 IDW - plik DOC

Część 2 i 3 IDW (Wzór umowy w sprawie przedmiotu zamówienia publicznego i Opis przedmiotu zamówienia) - plik PDF


13.01.2015r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF


22.01.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Inżynier kontraktu - plik PDF