Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

Rozbudowa przepompowni ścieków,

wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórka stawu doczyszczającgo,

przebudowa budynku socjalno-technicznego 


09.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Instrukcja dla Wykonawców - część I IDW - plik DOC

Wzór umowy (kontrakt) część II - plik PDF

Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy - zgodnie z poniższymi załącznikami:

PFU cz. I, II, III - plik ZIP

PFU cz. III informacyjna - plik DOC

Załącznik do PFU - A1 - plik ZIP

Załącznik do PFU - A2 - plik ZIP

Załącznik do PFU - B i C - plik ZIP

Załącznik do PFU - D1-3 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D4 cz.1 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D4 cz.2 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D4 cz.3 - plik ZIP

Załącznik do PFU - D5-9 - plik ZIP


12.12.2014r.

Odpowiedź na zadane pytanie (1) - plik PDF


15.12.2014r.

Zmiana treści SIWZ - plik PDF

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do IDW - plik DOC 


19.12.2014r.

Odpowiedzi na zadane pytania (2) - plik PDF


12.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF


16.01.2015r.

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF


22.01.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zaprojektuj i wykonaj - plik PDF


Inżynier kontraktu dla zadania:

"Rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórka stawu doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno - technicznego w ramach projektu:

"Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem"


19.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia Inżynier kontraktu - plik PDF

Załącznik Nr 1-9 IDW - plik DOC

Część 2 i 3 IDW - plik PDF


30.12.2014r.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik PDF


31.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Inżynier Kontraktu - plik PDF

Załącznik Nr 1-9 IDW - plik DOC

Część 2 i 3 IDW (Wzór umowy w sprawie przedmiotu zamówienia publicznego i Opis przedmiotu zamówienia) - plik PDF


13.01.2015r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF


22.01.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Inżynier kontraktu - plik PDF