Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2019 - plik PDF

2. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2019 - plik PDF

3. Wniosek o wydanie zapewnienia dopływu wody i odprowadzania ścieków 2019 - plik PDF

4. Wniosek o założenie, wymianę, odbiór, demontaż licznika, podlicznika 2019 - plik PDF

5. Wniosek o wydanie warunków technicznych 2019 - plik PDF

 

 


Taryfy - wysokość cen i stawek opłat za wodę i ścieki


Informacja o wysokości cen i stawek opłat za wodę i ścieki z terminem obowiązywania od 20.12.2021r.  - plik PDF (aktualna)

 

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na terenie gminy Czarne od dnia 20.12.2021r - plik PDF (aktualna)

 

 

 

 


Informacja o wysokości cen i stawek opłat za wodę i ścieki na okres 3 lat z terminem obowiązywania od 20.08.2021r. - plik PDF 


Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na terenie gminy Czarne od dnia 20.08.2021r- plik PDF 


Informacja o wysokości cen i stawek opłat za wodę i ścieki na okres od 28.05.2020r. do 27.05.2021r. - plik PDF (nieaktualna)


Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na terenie gminy Czarne od dnia 28.05.2018r. - plik PDF (nieaktualna)


Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarne od dnia 28.05.2018r. - plik PDF (nieaktualna)


Wysokość cen i stawek obowiązujących w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. zgodnie z taryfą zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PWK Sp. z o.o. w Czarnem - plik PDF (nieaktualna)


Wysokość cen i stawek obowiązujących w okresie od 01.07.2014r. do 30.06.2015r. zgodnie z taryfą zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PWK Sp. z o.o. w Czarnem - plik PDF (nieaktualna)


Zarządzenie Prezesa PWK Sp. z o.o. w Czarnem w sprawie ustalenia wysokości opłat za odprowadzane wód opadowych i roztopowych w okresie od 01.07.2014r. do 30.06.2015r. - plik PDF (nieaktualne)

Taryfa woda i ścieki obowiązująca na terenie gminy Czarne od 01.07.2015r. do 30.06.2016r. - plik PDF (nieaktualna)