Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

RADA NADZORCZA:

 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zarząd Spółki,
jest jej organem kontrolnym, w skład jej wchodzą:

  1. Przewodniczący - Arkadiusz Kubalewski
  2. Członek - Lucyna Perlicka