Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Czarne

 

ZARZĄD:

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powoływany przez Zgromadzenie Wspólników.

  1. Prezes Zarządu - Edward Jankowski